Regler for bildæk

Person- og varevognsdæk skal i Danmark have mindst 1,6 mm mønsterdybde for at være lovlige (i henhold til cirkulære med ikrafttræden pr. 5. september 2007).

Denne mønsterdybde skal være til stede på de midterste 3/4 af trædefladen. Dvs. at den yderste ottendedel i hver side af dækket ikke er indbefattet.

Kontrol af bildæk

Flere dæktyper er forsynet med slidindikatorer (små forhøjninger i kanalerne på dækket).
Ved synlighed af den indbyggede slidindikator er den lovlige 1,6 mm mønsterdybde nået på dækket, som herefter skal udskiftes.
Det udløser et bødeforlæg at køre med nedslidte dæk, for tiden (2007), kr. 500,00.

Det anbefales fra forskellige interesseorganisationer og virksomheder, blandt andet Forenede Danske Motorejere og dækforhandlere, at der ikke køres på dæk, som har en mønsterdybde på mindre end 3 mm.